حمایت از زنان بی سر پرست و بد سرپرست در تهران

حمایت از زنان بی سرپرست

حمایت از زنان بی سر پرست

حمایت از زنان بی سرپرست که خود سرپرست خانوار هستند یکی از اهداف موسسه خیریه بنی هاشم تهران است.

این زنان به دلیل فوت همسر یا سایر دلایل مسئولیت مالی و معیشتی خانواده را برعهده دارند.

در شرایط عادی یا بحران های اقتصادی زنان بی سر پرست با مشکلات بیشتری مواجه هستند .

با افزایش فقر و نبود شغل مناسب برای تامین نیازهای اولیه زندگی مانند غذا و پوشاک، آنها بیشتر مورد آسیب های اجتماعی قرار می گیرند.

برخی نهادهای حمایتی و موسسه های خیریه، برای کاهش آسیب های اجتماعی و حمایت از زنان بی سرپرست و بد سرپرست تهران برنامه هایی را دنبال می کنند.

موسسه خیریه بنی هاشم تهران نیز در این راستا پرداخت مستمری و سرپرستی زنان بی سرپرست را به عهده گرفته است .

این کار با کمک افراد خیر و نیکوکار انجام می شود و تعدادی از این خانواده ها تحت پوشش قرار دارند.

آنچه در قالب برنامه های مختلف توسط این خیریه برای حمایت از زنان بی سر پرست و بد سرپرست دنبال می شود با هدف خودکفایی، اشتغال و توانمند سازی است تا سنگینی فشارهای اقتصادی بر دوش آنها و نیز آسیب های اجتماعی کاهش یابد.

در طول سال های اخیر وضعیت رسیدگی به ایتـام و زنان سرپرست خانوار در کشور روند رور بـه رشدی را داشته ولی هنوز ضعف ها و کاستی هایی دارد که نیازمند همت نیکوکاران و تلاش مضاعف اسـت.

سرپرستی زنان بی سرپرست

سرپرستی زنان بی سرپرست و بد سرپرست شامل زنانی که همسرشان حکم زندان طولانی مدت دارند یا همسرشان به خدمت سربازی اعزام شده است نیزمی شود.

این قشرهمواره در برابر مشکلات جدی زندگی قرار دارند.

یافتن سر پناهی مناسب، مشکلات مالی و تامین معیشت خانواده مشکلات عمده ای است که بر سر راه آنها قرار دارد.

می توان گفت بیکاری و نداشتن اشتغال یکی از مهمترین معضلات برای آنها است.

این قشر آسیب ‌پذیر به دلیل مشکلات عدیده ای که دارند، ممکن است دچار افسردگی، اضطراب و…شوند و این موضوع نیز باری بر بارهای زندگی که به دوش می کشند، اضافه خواهد کرد.

از سوی دیگر نگرش منفی به این افراد در جامعه می تواند موجب مخدوش شدن روابط اجتماعی آنان با دیگران شود و عدم امنیت اجتماعی و آسایش روانی از طرف جامعه را برایشان به دنبال داشته باشد.

بنابراین سرپرستی زنان بی سرپرست می تواند در کنار مستمری ماهانه، مشکلات دیگری را از این افراد کاهش دهد.

مثلا با حمایت های غیرمستمر ازجمله آموزش، اشتغال، درمان، بیمه و هزینه های ضروری از آسایش روحی و رفاه اجتماعی برخوردار شوند.

حمایت از زنان بد سرپرست

حمایت از زنان بد سرپرست که از سوی همسرانشان ترک شده ‌اند یا همسران و پدرانی دارند که هزینه زندگی خانواده را تامین نمی ‌کنند و اعضای خانواده را مورد حمایت خود قرار نمی ‌دهند، به شکل های مختلف انجام می شود.

پرداخت ودیعه مسکن و کمک هزینه تحصیلی به فرزندان آنها اقداماتی است که موسسه خیریه بنی هاشم تهران با همت خیرین برای همیاری و همدلی با این قشر انجام می دهد.

این دسته از زنان جزو گروه‌ های آسیب ‌پذیر جامعه هستند که عواملی چون طلاق، فوت، اعتیاد همسر، از کار افتادگی، رها شدن توسط همسر یا پدر، موجب آسیب ‌پذیر شدن آن‌ها می شود.

برای حمایت از زنان بی سرپرست علاوه بر بسته های حمایتی که شامل برخی اقلام مواد غذایی می شود .

همچنین اهدای مستمری تلاش می شود با کمک تسهیلات، این دسته از زنان به سمت اشتغال و توانمند سازی هدایت شوند.

توانمندسازی اقتصادی می تواند به زنان سرپرست خانوار نقش اقتصادی بیشتری در گرفتن تصمیم برای امور زندگیشان بدهد و دسترسی داشتن به امکانات مالی فرصت های شغلی آنها را ارتقا می دهد.

کمک به زنان سرپرست خانوار

زنان سرپرست خانوار به عنوان بخشی با ارزش و قابل احترام در جامعه، حق داشتن زندگی با کیفیت زیر سایه امنیت و عدالت اجتماعی و بـه دور از نگرانی و تهدید را دارند.

این زنان با مشکلات زیادی مانند تامین و مراقبت از فرزندان دست و پنجه نرم می کنند و باید نقش مادر و پدر را با هم بازی کنند و بیشتر آنها به علت نداشتن مهارت مناسب دارای درآمد کافی نیستند.

نداشتن مهارت و شغل مناسب زندگی پرمشقتی برای زنان بد سرپرست به همراه دارد و فرزندانشان نیز خود به خود در معرض مسائلی مانند کار کودکان در مشاغل سیاه و غیررسمی، بزهکاری اجتماعی، محرومیت از تحصیل و سوء تغذیه قرار دارند.

دستیابی زنان سرپرست خانوار به آموزش های فردی یا گروهی که توسط مددکاران و روانشناسان انجام می شود، راهکار مناسبی است که اعتماد به نفس آنها را بالا برده و هم بتوانند به دیگران اعتماد کنند.

زنان بی سرپرست و فرزندانشان بخش مهمی از جامعه را تشکیل می دهند.

آنها علاوه بر مشکلات اقتصادی از مشکلات اجتماعی، فرهنگی، عاطفی و … نیز در امان نیستند.

ترس از آینده نامعلوم، منزوی شدن و کناره گیری از خانواده، نداشتن شغل و درآمد کافی و … دغدغه ها و مشکلات زنان بی سرپرست در اجتماع است.

 

 

اطلاعات حساب موسسه خیریه بنی هاشم

شماره حساب موسسه در بانک رفاه

۲۱۴۱۸۱۳۰۳

شماره کارت موسسه در بانک رفاه

۵۸۹۴ ۶۳۷۰ ۰۰۰۱ ۲۷۲۱

شماره حساب موسسه در بانک ملت

۸۱۲۷۸۱۲۸۸۶

شماره کارت موسسه در بانک ملت

۴۴۱۰ ۳۲۲۴ ۳۳۷۸ ۶۱۰۴
پرداخت آنلاین نذورات و کمک ها