پرداخت آنلاین ناموفق

با سلام و احترام

خیر گرامی {نام و نام خانوادگی (نام):1.3}
پرداخت شما به مبلغ {مبلغ (ریال):8} با عنوان {عنوان کمک به خیریه:6} ناموفق بود.

در صورت کسر مبلغ از حساب شما معمولا بانکها طی مدت یک تا 72 ساعت روزهای کاری تراکنش برگشتی را پیگیری و مبلغ کسر شده از حساب شما طی این مدت به حساب بانکی شما برگشت داده می شود. در صورتی که مبلغ پس از گذشت این مدت به حساب شما بازنگردد؛ شما میتوانید با اعلام مغایرت از طریق شرکت پرداخت الکترونیک مرتبط با درگاهها و یا بانک عامل حساب خودتان، پیگیر بازپرداخت مبلغ کسر شده از حساب خود شوید.

جزئیات تراکنش به شرح ذیل می باشد:

{payment_table}