کمک به زنان سرپرست خانوار

کمک به زنان سرپرست خانوار

کمک به زنان سرپرست خانوار کمک به زنان سرپرست خانوار یکی از بهترین راه های احسان و نیکوکاری است که می توان برای خشنودی و رضایت پروردگار انجام داد. افراد نیکوکار می توانند کمک های خود را به شکل آنلاین از طریق پرداخت اینترنتی به حساب خیریه وا…
حمایت از زنان بی سرپرست

حمایت از زنان بی سر پرست و بد سرپرست در تهران

حمایت از زنان بی سر پرست حمایت از زنان بی سرپرست که خود سرپرست خانوار هستند یکی از اهداف موسسه خیریه بنی هاشم تهران است. این زنان به دلیل فوت همسر یا سایر دلایل مسئولیت مالی و معیشتی خانواده را برعهده دارند. در شرایط عادی یا بحران ها…