قربانی کردن

قربانی کردن برای دفع بلا

قربانی کردن قربانی کردن برای دفع بلا و در اسلام با هدف یاد خدا و تقرب به درگاه خداوند انجام می ‌شود. کلمه قربانی از ریشه قرب می آید و به این معنا که قربانی کردن سبب نزدیکی انسان‌ها به خداوند می ‌شود. قرآن کریم نیز با بیان آیه « ففدینا…
نذر چیست

نذر چیست و به چه کسانی باید داد؟

نذر نذر یعنی انسان خود را ملزم کند کار خیری را برای رضای خدا به جا آورد یا کاری را ضرر دارد یا مکروه است، برای رضای خدا ترک کند. عمل به نذر با داشتن همه شرایط آن واجب است. نذر مشروط یا نذر شکر یکی از انواع نذر است که فرد نیت می کند اگر مریض م…