کمک به ایتام

کمک به ایتام نیازمند

کمک به ایتام کمک به ایتام اهداف مهمی مانند، ترویج و احیای فرهنگ احسان، نیکوکاری، اکرام کودکان بی سرپرست و نشر سنت ‌های خوب اسلامی را به دنبال خواهد داشت. تلاش موسسه های خیریه برای حمایت و کمک به ایتام منجر به فعالیت های خاصی می شود. ب…