موسسه خیریه بنی هاشم

موسسه خیریه بنی هاشم تهران کجاست؟

موسسه خیریه بنی هاشم تهران موسسه خیریه بنی هاشم تهران یکی از مراکزی است که خیرین با پشتوانه مردمی به مشکلات افراد جامعه می پردازند. این فعالیت های اجتماعی با هدف مشخصی انجام می شود. این مرکز کمک به مستمندان، معلولین، خانواده های کم توان و ای…
کمک به بیماران نیازمند

کمک به بیماران نیازمند

کمک به بیماران نیازمند کمک به بیماران نیازمند یکی از وظایف موسسه خیریه بنی هاشم تهران است و شامل افرادی می شود که شرایط مالی، محیطی و خانوادگی مناسبی ندارند و در انتظار کمک های هرچند ناچیز باشند تا بتواند زندگی بهتری را تجربه کنند. با تا…