نذر چیست و به چه کسانی باید داد؟

نذر چیست

نذر

نذر یعنی انسان خود را ملزم کند کار خیری را برای رضای خدا به جا آورد یا کاری را ضرر دارد یا مکروه است، برای رضای خدا ترک کند. عمل به نذر با داشتن همه شرایط آن واجب است.

نذر مشروط یا نذر شکر یکی از انواع نذر است که فرد نیت می کند اگر مریض من شفا یافت، من برای رضای خدا فلان کار خیر را انجام می دهم.

نذر زجر هم نوع دیگری از ندورات است مثلا فرد می گوید اگر مرتکب فلان کار بد شدم، باید برای رضای خدا فلان کار خیر را انجام دهم.

برای ادای نذورات روش های زیادی وجود دارد که به انتخاب شخص و نیتی که کرده بستگی دارد و موسسه خیریه مکانی برای دادن نذورات است تا صرف امور خیر شود.

نذر با انگیزه‌ ها و اهداف گوناگونی انجام می شود؛ مثلا برآورده شدن حاجت یا تقید به بندگی خدا و تلاش برای رسیدن به مقام قرب ربوبی و همچنین تقویت انگیزش برای سیر و سلوك معنوی و نجات از مصائب و رویدادهای سخت.

در آيات قرآن روی وفای به نذر تاكيد شده وخداوند از جمله صفات بندگان برجسته خود را وفای به نذر دانسته است.

نذر برای اجابت دعا

نذر برای اجابت دعا و برآورده شدن آن یعنی انسان برای رسیدن به خواسته هایش تلاش و برنامه ریزی می کند و برای گرفتن نتیجه بهتر و مطلوب تر نذر می کند.

گاهی اوقات انسان تصمیمی می گیرد و تلاش فراوانی می کند و هر چه سعی می کند آن چنان که می خواهد محقق نمی شود.

لزوما اراده خدا بر تحقق آن نیست و در چنین موقعیتی بهترین کار این است که تسلیم اراده خدا باشیم .

هر موقع خدا صلاح بداند حاجت و نیاز انسان را رفع می کند و تاخیر حاجت به معنای کم اهمیتی و بی تاثیر بودن نذر نیست.

یکی از راه‌ های برآورده شدن حاجت ها، نذر کردن است که آداب خاصی دارد.

مثلا اگر نذر برای مورد خاصی باشد به طور مثال فرد برای کمک به ایتام و نیازمندان نذر کند تا به موسسه خیریه خاصی کمک نقدی یا غیر نقدی داشته باشد باید در همان مورد خاص مصرف شود.

شخصی که نذر می کند با اعتقاد مذهبى خویش، با خداوند پيمان مى بندد كه اگر حاجتش روا شود يا بيمارى اش شفا يابد يا براى شكر به درگاه خدا مقدارى معين از مال خود را در راه رضاى او براى نیازمندان، يتيمان، اسيران و ديگر امور خيريه خرج كند.

نذر روزه

نذر روزه یکی از نذرهایی است که مانند موارد دیگر باید ادا شود. وفا کردن به نذر طاعت و نیکی واجب است، مثلا اگر کسی نذر کند یک یا دو روز یا بیشتر روزه بگیرد.

این نذر اگر با وقت مشخص باشد باید در همان وقتش انجام شود، مثلا اگر کسی نذر کند که سه روز اول ماه را روزه بگیرد باید به همین صورت روزه بگیرد.

روزه ای را که انسان برای قصد خاصی نذر می کند، روزه نذر می گویند که می تواند زمان مشخصی برای آن در نظر بگیرد یا اینکه بدون زمان باشد.

نذر روزه و ادای آن واجب است؛ اگر کسی نذر کند که روز معینی را روزه بگیرد، چنانچه در آن روز عمدا روزه خود را باطل کند، باید یک بنده آزاد کند یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد یا به شصت فقیر طعام دهد.

اگر کسی نذر روزه کند ولى روز آن را معین نکند نمى تواند آن را در سفر به جا آورد، حتى اگر نذر کند در سفر روزه بگیرد یا فلان روز را روزه بگیرد خواه در سفر باشد یا نه این نذر هم اشکال دارد.

نذر در قرآن

تنها نذری که در قرآن کریم مطرح شده، نذر برای خادم مسجد است، بنابراین باید خدمت تمام باشد و خادمی مسجد به ‌نحو احسن انجام شود.

نذر چند نوع است و اگر فردی نذر خود را به هر دلیلی ادا نکند باید کفاره آن را بدهد.

مانند کفاره روزه ماه رمضان شامل شصت روز روزه كه سى و یک  روز پى در پى است يا غذا دادن به شصت فقير يا آزاد کردن برده.

انواع نذر وجود دارد مانند نذر برّ، نذرى است براى شكرگزارى نعمت دنيوى يا اخروى یا نذر استدفاع، نذرى است براى رفع بلا، بيمارى و گرفتارى.

همچنین نذر زجر نذرى است كه به خاطر باز داشتن نفس از ارتكاب حرام يا مكروه و نيز ترک واجب يا مستحب باشد و نذر تبرّع نیز نذری مطلق است و مشروط به چيزى نيست؛ مثلا شخصى نذر مى كند كه فردا روزه بگيرد و این نذر را انجام می دهد.

شخص با نذر كردن خود را ملزم و متعهد به كاری می‌ كند كه در اصل تكلیف و الزامی در برابر آن نداشته است.

ولی همین كه نذر كرد بر او واجب می ‌شود براساس تعهد و الزام، عمل كند و تعهدش را با ادای نذر نشان دهد.

 

اطلاعات حساب موسسه خیریه بنی هاشم

شماره حساب موسسه در بانک رفاه

۲۱۴۱۸۱۳۰۳

شماره کارت موسسه در بانک رفاه

۵۸۹۴ ۶۳۷۰ ۰۰۰۱ ۲۷۲۱

شماره حساب موسسه در بانک ملت

۸۱۲۷۸۱۲۸۸۶

شماره کارت موسسه در بانک ملت

۴۴۱۰ ۳۲۲۴ ۳۳۷۸ ۶۱۰۴
پرداخت آنلاین نذورات و کمک ها