صدقه آنلاین و اینترنتی

پرداخت صدقه آنلاین

پرداخت صدقه آنلاین پرداخت صدقه آنلاین یکی از روش‌ های متناسب با شرایط روز بوده و برای افزایش سرعت یاری رساندن به نیازمندان راهکار مناسبی است. خیران و نیکوکارانی که می خواهند از ایتام یا کودکان و زنان بی سر پرست حمایت کنند می‌توانند از طریق کارت‌ه…
سهم سادات

سهم سادات چیست و به چه کسانی تعلق می گیرد؟

سهم سادات چیست؟ سهم سادات به اعتقاد فقها و با استناد به آیه خمس بخشی از خمس است که باید به سادات نیازمند تعلق بگیرد و در هر مرکز خیریه که خمس جمع آوری می شود، به این نکته توجه دارند. سهم سادات به سادات فقیر یا ایتام نیازمند، یا ساداتى ک…
صدقه

صدقه به چه کسانی تعلق می گیرد؟

انواع صدقه صدقه در دین مبین اسلام وجود دارد که مهمترین و شناخته شده ترین آن صدقه مالى است و افراد بهترین و معتبرترین راه دادن صدقه را موسسه های خیریه می دانند. هرچند اخبار و احادیث فراوانی نقل شده که صدقه فقط دادن پول به نیازمند نیست. …