مددجو

حمایت از مددجویان

مددجو کیست؟ مددجو ممکن است بیشتر افراد نیازمند را به یاد ما بیاورد، اما در نظریه های جدید حتی انسان‌های معمولی هم که دارای درآمد کافی برخوردارند به کمک و حمایت احتیاج دارند. همان طور که می دانید از نظر لغوی مدد به معنای یاری، کمک و حمایت ا…