کمک به موسسه خیریه

به کدام موسسه خیریه کمک کنم؟

کمک به موسسه خیریه کمک به موسسه خیریه در وهله اول شاید در ذهن افراد فقط کمک مالی باشد ولی غیر از پرداخت نقدی و غیر نقدی، کمک های غیرمالی به صورت داوطلبانه هم مورد نیاز و امکان پذیر است. افرادی که می توانند مهارت هایی را آموزش بدهند و برای م…
موسسه خیریه بنی هاشم

موسسه خیریه بنی هاشم تهران کجاست؟

موسسه خیریه بنی هاشم تهران موسسه خیریه بنی هاشم تهران یکی از مراکزی است که خیرین با پشتوانه مردمی به مشکلات افراد جامعه می پردازند. این فعالیت های اجتماعی با هدف مشخصی انجام می شود. این مرکز کمک به مستمندان، معلولین، خانواده های کم توان و ای…