نیکوکاری

پاداش نیکوکاران چیست؟

پاداش نیکوکاران پاداش نیکوکاران که در قرآن بارها به آن اشاره شده شامل چند مورد است؛ محبوب خدا شدن، دوری از آتش جهنم، ورود به بهشت، عمر طولانی، افزايش رزق و آبادی شهرها، بركت در خانه، جلوگيری از مرگ بد، مصونيت از لغزش، جذب دل ‌ها و خير دنيا. …
نیکوکاری

نیکوکاری توسط موسسه خیریه بنی هاشم

نیکوکاری نیکوکاری و احسان در امور مادی و عاطفی دوستی و صمیمیت بیشتر و عمیق‌ تری را در میان افراد جامعه به همراه خواهد داشت و می توان این واقعیت و تاثیراتش را در زندگی روزمره مشاهده کرد. همان طور که همه ما شنیده ایم تو نیکی می ‌کن و در دجله ان…