سهم سادات چیست و به چه کسانی تعلق می گیرد؟

سهم سادات

سهم سادات چیست؟

سهم سادات به اعتقاد فقها و با استناد به آیه خمس بخشی از خمس است که باید به سادات نیازمند تعلق بگیرد و در هر مرکز خیریه که خمس جمع آوری می شود، به این نکته توجه دارند.

سهم سادات به سادات فقیر یا ایتام نیازمند، یا ساداتى که در سفر وامانده اند داده می شود، این کار به این دلیل است که آنها از گرفتن زکات محرومند.

خمس و زکات از واجبات اسلامی است و درواقع همان مالیات های اسلامی محسوب می شوند و برای رفع مشکلات مالی افراد جامعه و توزیع عادلانه ثروت توصیه شده است.

به طور کلی دو صندوق وجود دارد؛ صندوق خمس و صندوق زکات که نیازمندان می توانند از یکی از این دو صندوق استفاده کنند.

معمولا به اندازه نیازمندی یک سال فقرای غیر سادات از صندوق زکات و فقرای سادات از صندوق خمس بهره مند می شوند.

براساس احکام اسلامی نیازمندان سادات حق ندارند مبلغی از زکات مصرف کنند.

سهم سادات از خمس

سهم سادات از خمس یعنی نیمى از خمس و باید به سادات نیازمند داده شود، آن هم به اندازه مایحتاج یک سال، نه بیشتر.

بنا براین خمس از نظرمعنوی امتیاز و اکرام برای اهل بیت و از جنبه مادی امتیازی برای سایر مردم به حساب نمی آید.

تنها کسانى می توانند از این سهم استفاده کنند که یا از کار افتاده و بیمارند، یا کودک یتیم دارند یا افرادی که به هر دلیلی در بحران شدید مالی قرار داشته و تحت فشار هزینه های زندگى قرار دارند.

سهم سادات از خمس این طور است که سيّد يتيمى كه به او خمس مى دهند بايد فقير باشد ولى به سيّدى كه در سفر درمانده شده اگر چه در وطنش فقير نباشد مى شود خمس داد.

وجوه شرعى در اصل همان پشتوانه مالى دولت اسلامى است که از آن به عنوان بیت المال تعبیر مى شود و باید در اختیار حاکم و امام مسلمانان قرار بگیرد.

سهم سادات در فطریه

سهم سادات در فطریه براساس نظر بیشتر مراجع تقليد به این صورت است که فرد غیر سيد نمی  تواند به افراد سيد فطريه خود را بدهد حتی اگر نان خور او باشد.

شخص سيد فقير هم نمی تواند از غير سيد زكات فطره دريافت كند.

در برخی احکام اسلامی آمده است که معيار در جواز دادن زكات فطره به سيد، زكات دهنده است نه نان خور بودن. زكات فطره یا فطريه صدقه واجب نام دارد.

دادن صدقه مستحبی به سيد فقير اشكال ندارد.

سهم سادات در فطریه در برخی رساله های دینی این گونه است که سيد نمى ‏تواند از غير سيد زكات بگيرد.

ولى اگر خمس و ساير وجوهات كفايت مخارج او را نكند و از گفتن زكات ناچار باشد مى ‏تواند از غير سيد زكات بگيرد.

گفته شده است احتياط واجب آن است كه اگر ممكن باشد فقط به مقدارى كه براى مخارج روزانه ‏اش ناچار است بگيرد.

هر مسلمانی باید مبلغ یا مالی را که اسلام مشخص کرده، در روز عید فطر با نیت قربت پرداخت کند تا صرف رسیدگی به امور نیازمندان شود.

پرداخت زکات فطره بعد از یک ماه روزه‌ داری در ماه رمضان و در روز عید فطر که روز اول ماه شوال است، واجب شرعی است.

میزان سهم سادات از خمس

میزان سهم سادات از خمس نیز براساس احکام اسلامی تعیین می شود. خمس به شش قسمت تقسیم شده سهمى براى خداوند، پیامبر، ذوالقربى و نزدیکان پیامبر که مراد ائمه اطهار هستند.

بخشی از خمس سهمى براى یتیمان سادات، نیازمندان سادات و در راه ماندگان سادات است.

خمس به دو قسمت تقسیم می شود: نصف آن سهم امام و نصف دیگر سهم سادات است.

درباره میزان سهم سادات از خمس و چگونگی پرداخت نظر یکسانی وجود ندارد.

بیشتر مراجع تقلید معتقدند که باید آن را به حاکم شرع یا مرجع تقلید تحویل داد یا با اجازه او، به سادات نیازمند پرداخت کرد.

برخی مراجع تقلید در پرداخت سهم سادات اجازه مجتهد را شرط نمی ‌دانند و می گویند می ‌توان آن را مستقیم به سید فقیر داد.

پرداخت سهم سادات

پرداخت سهم سادات نکته ای است که درباره چگونگی پرداخت آن نظر یکسانی وجود ندارد.

بیشتر مراجع تقلید بر این باورند که باید آن را به حاکم شرع یا مرجع تقلید تحویل داد یا با اجازه او، به سادات نیازمند پرداخت کرد.

برخی دیگر در پرداخت این سهم اجازه مجتهد را شرط نمی ‌دانند و معتقدند می ‌توان آن را مستقیم به سید فقیر داد، بنابراین موسسه خیریه بنی هاشم تهران توزیع و کمک به نیازمندان سادات به عهده می گیرد.

خمس را مومنان از مال خود جدا مى کنند و به مراجع یا نمایندگان آنان براى مصرف در موارد تعیین شده از طرف شرع مى پردازند.

پرداخت سهم سادات براساس احکام اسلامی این است که بنابر احتياط واجب سهم را از خود آن مال يا از پول رايج بدهند، نه از جنس ديگر، مگر اين كه جنس ديگر را به مستحق بفروشد سپس بدهى او را از باب خمس حساب كند.

 

اطلاعات حساب موسسه خیریه بنی هاشم

شماره حساب موسسه در بانک رفاه

۲۱۴۱۸۱۳۰۳

شماره کارت موسسه در بانک رفاه

۵۸۹۴ ۶۳۷۰ ۰۰۰۱ ۲۷۲۱

شماره حساب موسسه در بانک ملت

۸۱۲۷۸۱۲۸۸۶

شماره کارت موسسه در بانک ملت

۴۴۱۰ ۳۲۲۴ ۳۳۷۸ ۶۱۰۴
پرداخت آنلاین نذورات و کمک ها